Hyvä tilitoimistotapa

Hyvä tilitoimistotapa on Taloushallintoliiton, siis alan itsensä kehittämä ja vakiinnuttama kuvaus menetelmistä, jota noudattamalla tilitoimisto voi tuottaa asiakkailleen ja näiden sidosryhmille luotettavaa ja oikeaa tietoa ja palvelua.

Hyvän tilitoimistotavan oheistus on koottu Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STAan, joka on paitsi jäseniään sitova ohje, myös julkinen kuvaus, jonka noudattaminen liitetään alan arvostettuihin ammattilaisiin. 

Tilitoimistot ovat merkittäviä taloustiedon tuottajia asiakasyrityksille, näiden sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Liiton vaatimuksena tilitoimistoalalla toimiville on noudattaa alalle määriteltyä hyvää tapaa. Taloushallintoliitto antaa jäsenilleen hyvää tilitoimistotapaa koskevia ohjeita ja suosituksia. Hyvä tilitoimistotapa muodostaa myös perustan liiton sääntöjen mukaiselle tarkastustoiminnalle.

Hyvään tilitoimistotapaan liittyen Taloushallintoliitto on antanut mm. suosituksen Hyväksi tilinpäätöstavaksi pienille yrityksille sekä julkaissut alan yleiset sopimusehdot sisältävän Toimeksiantosopimuksen tilitoimistopalveluista TAL2018.