3. Palautteet ja poikkeamat: tehtävät

Katso tallenne, lue kirjallinen materiaali ja vastaa kyselyn kysymyksiin!