Raportointi

Sääntöjen mukaan KLT-kirja on voimassa toistaiseksi.

KLT-kirjan uusiminen edellyttää raportointia työtehtävistä ja kouluttautumisesta kolmen vuoden välein.

Raportointi on samalla hakemus KLT-kirjan jatkamiseksi seuraavalle kolmelle vuodelle. KLT-ylläpidon raportointi koskettaa vuosittain kolmasosaa KLT:istä eli yli 900 henkilöä raportoi yhtäaikaisesti.

KLT:t raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan. Sääntöjen mukaan KLT-kirjanpitäjän tulee toimia tehtävissä, joissa hän vastaa riittävän useista ja riittävän monipuolisista kirjanpidoista taikka muista riittävän monipuolisista taloushallinnon tehtävistä.

Ylläpitokouluttautumisvaatimuksella halutaan varmistaa että KLT:n tiedolliset valmiudet ovat jatkuvasti KLT-tehtävien mukaisten osaamisvaatimusten edellyttämällä tasolla. KLT:n tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua vähintään 8 koulutuspäivää vastaavaan KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen.

Raportointivuorossa olevat KLT:t saavat sähköpostilla lisätietoa KLT-raportoinnista joulukuussa sekä henkilökohtaiset tunnukset kirjautumiseksi sähköiseen raportointijärjestelmään. Raportointiaikaa on joulukuu–tammikuu eli tammikuun loppuun asti.

Huom! KLT-kirjan voimassaolo lakkaa, mikäli kirjanpitäjä ei raportoi määräaikaan mennessä.

Tili-instituuttisäätiön Pätevyyslautakunta käsittelee KLT-kirjanpitäjien raportoinnin kokouksessaan. Tiedon KLT-kirjan voimassaolon jatkamisesta saat toukokuussa.