Pääsyvaatimuksia kevennettiin - tentti edelleen yhtä vaativa kuin ennen

Päästäksesi suorittamaan KLT-tutkintoa, sinulla tulee olla tutkinnon lisäksi vahva työkokemus.

Yliopisto-, korkeakoulu- tai merkonomin tutkinto

  • Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti). Kaikki pääaineet / suuntautumiset hyväksytään.

    Tai

  • Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi). Kaikki suuntautumiset hyväksytään.

    Tai

  • Merkonomin tutkinto taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautumisesta
  • Tutkinnon lisäksi pitää olla hyväksyttävää työkokemusta taloushallinnon työtehtävistä vähintään 3 vuotta. Työkokemuksen tulee olla monipuolista ja laajaa. Työkokemukseen lasketaan mukaan vain hakupäivään 3.4.2018 mennessä kertynyt työkokemus.
     

Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä, 6 §

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien KLT-kirjanpitäjien sääntöjen 6 §:n perusteella Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä henkilön osallistumaan tutkintoon, joka ei täytä yllämainittuja hyväksymisvaatimuksia. Kun haet sääntöjen 6§:ään vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut erillisellä liitteellä.

Tutkintoon hakeminen 6 §:ään vedoten vaatii aina pitkän työkokemuksen ja ajantasaisia taloushallinnon opintoja. Pitkä työkokemus voi kertyä esimerkiksi taloushallinnon alan yrittäjänä tai taloushallinnon tehtävissä tilitoimistossa tai muissa yrityksissä.