Hyväksymisvaatimukset

Päästäksesi suorittamaan KLT-tutkintoa sinun tulee täyttää tutkinnon koulutus- ja kokemusvaatimukset.

Koulutusvaatimus

Olet suorittanut jonkin ao. tutkinnoista:

  • Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti). Kaikki pääaineet / suuntautumiset hyväksytään.
  • Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi). Kaikki suuntautumiset hyväksytään.
  • Merkonomin tutkinto taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautumisesta.

Työkokemusvaatimus

Sinulla on työkokemusta taloushallinnon työtehtävistä vähintään 3 vuotta. Työkokemuksen tulee olla monipuolista ja laajaa. Työkokemukseen lasketaan mukaan vain hakupäivään 1.4.2021 mennessä kertynyt työkokemus.

Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä, 5 §

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien KLT-kirjanpitäjien sääntöjen 5 §:n perusteella Tili-instituuttisäätiö voi erityisestä syystä hyväksyä osallistumaan tutkintoon myös henkilön, joka ei täytä yllämainittuja hyväksymisvaatimuksia. Kun haet sääntöjen 5 §:ään vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut erillisellä liitteellä.

Tutkintoon hakeminen 5 §:ään vedoten vaatii yleensä pitkän työkokemuksen ja ajantasaisia taloushallinnon opintoja. Pitkä työkokemus voi kertyä esimerkiksi taloushallinnon alan yrittäjänä tai taloushallinnon tehtävissä tilitoimistossa tai muissa yrityksissä.