PHT Palkkahallinto tilitoimistossa

Taloushallintoliitto on järjestänyt Palkkahallinto tilitoimistossa (PHT)-koulutusta jo vuodesta 2005 alkaen.

Yleistä PHT-tutkinnosta

PHT, Palkkahallinto tilitoimistossa -koulutusohjelma on tarkoitettu tilitoimistoissa työskenteleville palkanlaskijoille ja palkkoja laskeville kirjanpitäjille, joilla on jo työkokemusta palkanlaskennasta. Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan palkkahallinnon juridista osaamista. Koulutus ei sisällä palkkahallinnon peruslaskentaa. PHT-koulutusohjelman käyneet ja tentin läpäisseet opiskelijat saavat käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä PHT.

PHT-koulutusohjelman suorittaminen

PHT-koulutusohjelma sisältää 15 lähiopetuspäivää, verkkoympäristössä suoritettavia etätehtäviä, projektityön tekemisen sekä lopputentin. Uusi koulutusohjelma alkaa aina syyskuussa. Tentti ja päättäjäisjuhla on elokuussa.

PHT-tentin suorittaneiden määrä:

TAL-PHT-koulutusohjelman ja siihen liittyvän tentin suorittaneet saavat käyttää lyhennettä PHT, englanniksi PHT-payroll specialist, ruotsiksi LFR-expert (LöneFörvaltning i Redovisningsbyrå).