Hyväksymisvaatimukset vuoden 2017 KLT-tutkintoon

Päästäksesi suorittamaan KLT-tutkinnon, sinulla on kolme mahdollista reittivaihtoehtoa.

REITTI 1 – Yliopisto- tai korkeakoulututkinto

 • Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti) pääaineesta / suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta.

  Tai

 • Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi) suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta.

  Tai

 • Ulkomainen korkeakoulututkinto, jonka lisäksi tulee osoittaa riittävä teoreettinen perehtyneisyys suomalaiseen taloushallintoa koskevaan lainsäädäntöön esimerkiksi Suomessa suoritettu täydennyskoulutus tai -tutkinto.
  EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritetusta korkeakoulututkinnosta edellytetään Opetushallituksen päätös ulkomaisen korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta.
 • Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi pitää olla hyväksyttävää työkokemusta taloushallinnosta vähintään 3 vuotta. Työkokemuksen tulee olla monipuolista ja laajaa.

REITTI 2 – Perustutkinto ja pitkä työkokemus

 • 2. asteen liiketalouden perustutkinto, merkonomi tai aiemman tutkintojärjestelmän mukainen opistoasteen merkonomitutkinto.

  Tai

 • Opetushallituksen Taloushallinnon ammattitutkinnot yhdessä: Taloushallinnon ammattitutkinto ja Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (aiemmin Taloushallinnon erikoisammattitutkinto).
 • Lisäksi henkilöllä tulee olla työkokemusta 10 vuotta tilitoimistossa tai 15 vuotta muissa taloushallinnon tehtävissä. Työkokemuksen tulee olla riittävän monipuolista ja laajaa.

Esimerkki työajan laskemisesta (reitti 2)
Tilitoimistotyökokemusta painotetaan enemmän kuin työkokemusta muissa yrityksissä. Jos hyväksymisvaatimusten mukainen tilitoimistotyökokemus jää vajaaksi tai sitä ei ole lainkaan, sen voi korvata työkokemuksella muussa yrityksessä, mutta työskentelyaikaa tulee olla kaksinkertainen määrä.

Esimerkki. Henkilö hakee tutkintoon reitin 2 mukaisesti. Taloushallinnon työkokemusta on kertynyt tilitoimistossa 6 vuotta eli vaaditusta 10 vuodesta jää vajaaksi 4 vuotta. Tällöin vaaditaan lisäksi kahdeksan vuoden hyväksyttävä työkokemus taloushallinnon tehtävistä muissa yrityksissä.

REITTI 3 – Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä, 6 §

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien KLT-kirjanpitäjien sääntöjen 6 §:n perusteella Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä oikeuttaa sellaisenkin henkilön osallistumaan tutkintoon, joka ei täytä yllämainittuja hyväksymisvaatimuksia. Kun haet sääntöjen 6§:ään vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut erillisellä liitteellä.

Tutkintoon hakeminen 6 §:ään vedoten vaatii aina pitkän työkokemuksen ja ajantasaisia taloushallinnon opintoja. Pitkä työkokemus voi kertyä esimerkiksi taloushallinnon alan yrittäjänä tai taloushallinnon tehtävissä tilitoimistossa tai muissa yrityksissä.

Taloushallinnon työkokemuksen laskeminen

Työkokemukseen lasketaan mukaan vain hakupäivään 31.3.2018 mennessä kertynyt työkokemus.