Mikrokokoisen toiminimien ja ammatinharjoittajan tilinpäätös

Uudistunut kirjanpitolaki astui voimaan 2016 vuoden alusta. Uudistus toi uutta pohdittavaa varsinkin pienyritysten kirjanpitoasioihin. Lakiin otettiin direktiivin edellyttämänä muutamia huojennuksia, jotta pienyritysten byrokratia helpottuisi. Uudistunut kirjanpitolaki mahdollistaa kaikkein pienemmille toiminimille ja ammatinharjoittajille sen, että niiden ei ole pakko enää laatia tilinpäätöstä, silloin kun niiden tilikausi on kalenterivuosi.

Huojennuksesta ei pääse kuitenkaan merkittävästi hyötymään, sillä veroilmoitus on edelleen jätettävä ja sitä varten yrityksen liiketoiminnan luvut on selvitettävä samalla tasolla kuin tilinpäätöstä varten.

Yritykset tarvitsevat tilinpäätöstä myös moneen muuhunkin asiaan, kuten yritystoiminnan sopimuksia, luottoja ja rahoitusta varten, elinkeinolupia varten ja jopa yrittäjän henkilökohtaiseen tarkoitukseen esimerkiksi asunto- ja kulutusluottoja varten sekä sosiaalietuuksien määrittämiseen.

Tilinpäätöksen laatiminen näihin tarkoituksiin jälkikäteen vaatii aina lisätyötä, joten Taloushallintoliitto suosittelee, että mikrotoiminimet ja -ammatinharjoittjat laativat tilinpäätöksen jatkossakin.