Toiminnan alkaessa

Kirjanpidon eli ensimmäisten kirjanpitomerkintöjen tekemisvelvollisuus ja ensimmäisen tilikauden alkamishetki:

 • Yksityisliikkeen (toiminimi) ensimmäinen tilikausi ja kirjanpitovelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun liike- tai ammattitoiminta on ryhdytty tosiasiallisesti harjoittamaan.
   
 • Henkilöyhtiötä (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) koskevan kirjallisen perustamissopimuksen allekirjoittaminen jää merkitystä vaille kirjanpitovelvollisuuden alkamisessa, jos liiketoimintaa on jo tosiasiallisesti ryhdytty harjoittamaan yhtiömiesten lukuun ennen perustamissopimusta kirjanpitovelvollisuus alkaa liiketoiminnan aloittamishetkestä.
   
 • Osakeyhtiössä ensimmäinen tilikausi alkaa viimeistään perustettavan yhtiön osakkeiden merkintäpäivästä ja osuuskunnassa perustamiskirjan päivämäärästä. Jos osakeyhtiö ottaa vastatakseen sellaisista toimista, jotka on tehty sen lukuun ennen perustamista, on näitä toimia kuvaavat liiketapahtumat kuitenkin merkittävä asianomaisen osakeyhtiön kirjanpitoon syntymishetkensä mukaisesti, jolloin osakeyhtiön ensimmäisen tilikauden alkaminen tulee laskettavaksi ensimmäisestä liiketapahtuman syntymisestä. Sama koskee osuuskuntaa.
   
 • Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoituspäivästä.
   
 • Säätiön ensimmäinen tilikausi alkaa säätiön rekisteröimispäivästä, jollei perustettava säätiö ryhdy tosiasiallisesti säätiölain 8a §:ssä sallitun liiketoiminnan harjoittamiseen jo aikaisemmin.

Hyvä kirjanpitotapa ei edellytä avaavaan taseen laatimista ensimmäiselle tilikaudelle, sillä toimintaa aloitettaessa tehtävät mahdolliset pääomasijoitukset ovat todennettavissa vastattavien pääomatileille tehtyinä sijoituksina ja samansuuruisina erinä vastaavien "Rahat ja pankkisaamiset" tai "Osakeantisaamiset" -tilillä taikka, jos on kyse apporttisijoituksesta, apportin luonteen mukaisella muulla vastaavien tilillä.