Juokseva kirjanpito ja tilinpäätös

Yrityksen olemassaoloaika jaetaan 12 kuukauden pituisiin tilikausiin, joilta tehdään tilinpäätös. Usein tilikausi on kalenterivuosi. Kalenterivuodesta poikkeavaa tilikautta nimitetään murretuksi tilikaudeksi. Murrettua tilikautta käytetään esimerkiksi silloin, kun toiminta on sesonkiluonteista ja pääsesonki osuu juuri vuodenvaihteeseen. Tilinpäätöksessä selvitetään toiminnan tulos, jonka perusteella maksetaan verot ja jaetaan voitot yrityksen omistajille tai todetaan tappiot. Ja toisaalta selvitetään yrityksen varallisuusasema: omaisuus, omat varat ja otetut lainat. Kuukausittain tai reaaliaikaisesti ajan tasalla pidettävää kirjanpitoa sanotaan juoksevaksi kirjanpidoksi.

Kirjanpidosta - jota nimitetään myös ulkoiseksi laskennaksi - on olemassa tarkat lait, määräykset ja yleisesti hyväksytyt laskentaperiaatteet ja oletukset, joita noudattamalla kirjanpidosta tulee luotettava ja raporteista laskettavista tunnusluvuista vertailukelpoisia ja mielekkäitä sekä raporttien perusteella tilitettävistä veroista oikeamääräisiä. Ulkoisen laskennan tärkein raportti on yrityksen tilinpäätös, se kertoo yrityksen ulkopuolisille tahoille yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta.

Kirjanpidosta saadaan siis tiedot tilinpäätökseen, verotuksen pohjaksi ja myös sisäisen laskennan pohjaksi. Sisäinen eli johdon laskenta on yrityksen johdolle päätöksenteon pohjaksi tuotettavaa raportointia ja laskentaa, sen tiedot eivät kuulu kenellekään yrityksen ulkopuolella.