Tililuettelo

Tililuettelo on käytettävien kirjanpitotilien luettelo. Tilien määrä riippuu siitä, kuinka tarkka erittely tuloista ja menoista halutaan. Tilit on valittava vähintäänkin niin, että niistä saadaan yhteenlaskulla virallisen tilinpäätökseen tuloslaskelman, taseen ja liitetietojenkin erät niin kuin asetus vaatii. Lisäksi monet tilinpäätöksessä annettavat liitetiedot vaativat tiettyjä asioita seurattavaksi omilla tileillään. Myös veroilmoituksen täyttämisessä ja muissa viranomaisilmoituksissa tarvitaan kirjanpidosta tietoja, joita on selvintä seurata omilla tileillään, jotta aukottomuus ja liiketapahtumien yhteys annettuihin ilmoituksiin on vaikeuksitta todettavissa kirjanpidosta. Tilien luettelon tulee olla selkeä ja riittävästi eritelty ja siinä tilillä tulee olla kuvaus, joka selittää sen sisällön. Tililuetteloa ei ole standardoitu.

Taloushallintoliitto on ollut mukana kehittämässä Raportointikoodistoa. Raportointikoodisto on standardi, joka ohjaa täydentämään tilikarttaa niin, että yrityksen lakisääteinen raportointi on vaivatonta. Raportointikoodistolla on virallisen tilinpäätöksen rakenne. Raportointikoodistoa voi käyttää myös tilikarttana, katso lisätietoja raportointikoodisto.fi.

Tilikaudella käytetty tililuettelo tulee säilyttää tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä.