Suoriteperusteinen kirjanpito

Menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona hyödyke – tuote tai palvelu – on siirtynyt myyjältä ostajalle. Kirjanpidossa ovat tilikauden aikana käytössä myyntisaamisten ja ostovelkojen tilit.

Suoriteperusteisen kirjanpidon tositteet voidaan järjestää omiksi sarjoikseen esimerkiksi seuraavasti:

Eri tositesarjat

  • kopiot myyntilaskuista numerojärjestykseen tai tositetiedot sisältävä myyntilaskupäiväkirja numerojärjestyksessä
  • alkuperäiset ostolaskut päiväjärjestykseen
  • tiliotteet pankeittain numerojärjestykseen.
  • käteiskassatositteet päiväjärjestykseen
  • muistiotositteet
Maksuperusteinen kirjanpito

Menot ja tulot kirjataan juoksevassa kirjanpidossa sille päivälle, jona maksu tapahtuu.

Maksuperusteisen kirjanpidon tositteiden järjestäminen

  • tiliotteet pankeittain numerojärjestykseen, myyntilaskukopio ja alkuperäinen ostolasku kuhunkin tiliotteen liiketapahtumaan/pano- tai ottotapahtumaan kytkettynä.
  • käteiskassatositteet päiväjärjestykseen
  • muistiotositteet