Liiketapahtumien kirjaaminen

Kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät.

Tulot kertyvät yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä ja esimerkiksi korkotuotoista, menot ovat tyypillisesti palkkoja ja niiden sivukuluja kuten eläke- ja muita vakuutusmaksuja, aineostoja, materiaalihankintoja, vuokrakuluja, kone- ja kalustohankintoja, maa-alueiden tai kiinteistöjen ostoja. Rahoitustapahtumia ovat esimerkiksi myyntisaamisesta tullut maksusuoritus, ostolaskun maksu, muun velan maksu taikka lainan nosto tai lyhennys. Kirjanpidossa sattuneen virheen korjaus on tyypillinen oikausuerä. Siirtoeriä syntyy tyypillisesti tilinpäätöksen jaksotuksista.