Kirjanpidon vaatimukset riippuvat yrityksen koosta

Kokoluokkamääritelmistä riippuen yritys voi olla mikroyritys, pienyritys, pientä suurempi mutta ei vielä suuryritys tai suuryritys

Yritys on mikroyritys, jos enintään yksi alla olevista rajoista ylittyy

1) taseen loppusumma 350 000 euroa

2) liikevaihto 700 000 euroa

3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Yritys on pienyritys, jos enintään yksi alla olevista rajoista ylittyy

1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa

2) liikevaihto 12 000 000 euroa

3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Yritys on suuryritys, jos vähintään kaksi alla olevista rajoista ylittyy

1) taseen loppusumma 20 000 000 euroa

2) liikevaihto 40 000 000 euroa

3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä

Pienyrityksen ja suuryrityksen väliin jäävät yritykset, joilla ylittyy vähintään kaksi pienyrityksen rajoista mutta toisaalta liikevaihto, taseen loppusumma tai henkilömäärä eivät ylitä tai ylittävät korkeintaan yhden arvon kohdalla suuryrityksen rajat. Joskus näiden kohdalla puhutaan keskikokoisyrityksistä, jotka eivät voi käyttää mikro- tai pienyritysten helpotuksia mutta joiden ei toisaalta tarvitse noudattaa suuryritysten vaatimuksia.