Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016

Uudistetun lain säädökset koskevat tilikausia, jotka ovat alkaneet 1.1.2016 jälkeen. Kirjanpitolakiin liittyy kaksi asetusta uudistettu kirjanpitoasetus (KPA) sekä uusi asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA).

PMA:ta noudattavat tilinpäätöksissään

  • mikroyrityksen säännöillä
    • kaikki mikroyritykset, joilla ylittyy enintään yksi rajoista: tase 350 000 €, liikevaihto 700 000 €, palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.
    • Jos toimintaa harjoitetaan toiminimenä tai ammatinharjoittajana tilinpäätös tehdään PMA:n mikroyrityksen säännöillä ja pakollisena vasta, kun kaksi äsken mainituista rajoista ylittyy ja toisaalta pysytään vielä pienyrityksen rajoissa.
  • pienyrityksen säännöillä
    • ne, joilla ylittyy enintään yksi rajoista: tase 6 000 000 €, liikevaihto 12 000 000 €, palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Huomioi kuitenkin, mitä on yllä mainittu toiminimistä ja ammatinharjoittajista.

Pienyrityksen rajat ylittävä (kaksi ylittyy) noudattaa KPA:n sääntöjä tilinpäätöksessään yrittämisen muodosta riippumatta.

/11.1.2016