Erilaisia taloushallinnon toteutusmalleja

PK-yrityksen taloushallinnon käytännön järjestämiselle on useita hyviä vaihtoehtoja. Yritys voi hoitaa kirjanpidon itse tai ulkoistaa sen tilitoimistolle. Jos tilitoimisto hoitaa kirjanpidon, pitää ratkaista miten yritys hoitaa esimerkiksi laskutuksen, kassajärjestelmän tai vaikka ostolaskujen maksatuksen. Vaihtoehtona on, että yritys hankkii itse näihin tarpeisiin ohjelmistot omille koneilleen asennettuna tai pilvipalveluna. Toinen vaihtoehto on käyttää tilitoimiston tarjoamia ohjelmistoja pilvipalveluna. Tässä jälkimmäisessä vaihtoehdossa on hyvänä puolena se, että kaikki tiedot ovat automaattisesti ja ajantasaisesti tilitoimiston ja yrityksen käytössä.