Yrittäjän työttömyysturvaan ja TyEL-vakuutusmaksuun väliaikaisia muutoksia

Yrittäjällä on nyt oikeus työmarkkinatukeen 16.3.–30.6.2020. Työnantajan osuuteen TyEL-vakuutusmaksussa tuli alennus 2,6 % ajalla 1.5.–31.12.2020.