Whistleblower-direktiivi pakottaa kaiken kokoiset tilitoimistot tarjoamaan kanavan nimettömille ilmiannoille

EU:n niin sanottu Whistleblower-direktiivi velvoittaa yrityksiä perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytösilmoituksia varten. Direktiivi koskee kaikkia tilitoimistoja koosta riippumatta, koska ne ovat rahanpesulain soveltamisalan piirissä.