Verohallinto korjaa esitäytetyissä veroilmoituksissa ilmenneet virheet

Olemme saaneet jäsenyrityksistämme jonkin verran viestiä esitäytettyjen veroilmoitusten virheellisyyksistä. Verohallinnolta saamamme tiedon mukaan he korjaavat verotuspäätöksiin automaattisesti nämä ns. viran puolesta laskettavissa vähennyksissä ilmenneet virheet (esim. ansiotulovähennys, työtulovähennys).