Verkkolaskun vähimmäistietosisältö käyttöön

Taloushallintoliitto on määrittänyt yhdessä Tieto Oyj:n ja Finanssialan Keskusliiton sekä TARU-hankkeen kanssa verkkolaskun vähimmäistietosisällön.

Vähimmäistietosisältö pitää sisällään lain vaatimat pakolliset laskun tiedot (kuten esimerkiksi pakolliset alv-tiedot) ja lisäksi on määritelty yleisimmin käytettävät asiakkaan vaatimat yksittäiset lisäkentät (kuten esimerkiksi asiakkaan tilausnumero).

Tehdyn määrityksen noudattaminen mahdollistaa sen, että jatkossa vähimmäistietosisältöiseen verkkolaskuun ei tarvitse enää liittää laskun kuvaa, koska sisällöstä voidaan aina visualisoida riittävät laskun tiedot.

Vähimmäistietosisältö pitäisi mahdollisimman nopeasti ottaa käyttöön sekä välittäjä/operaattoriverkostossa että taloushallinnon ohjelmistojen verkkolaskun käsittelyssä eli laskutuksessa ja laskujen vastaanotossa. Määritykset on tehty sekä TEAPPSXML 2.7.2  että  Finvoice 2.01 versioihin.

Täydellinen laskutieto vähentää oleellisesti turhaa työtä ja säästä aikaa. Verkkolaskulla tiedot tulevat heti oikein ilman lisätallennuksia.