Tulorekisteri tiukensi ohjeistusta ennakkopalkkana tehtävissä korjauksissa

Tulorekisteri muutti ohjeistusta takautuvista korjauksista 13.5.2019.