Tilitoimistojen rahanpesulain noudattamisen tarkastukset käynnissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on aloittanut rahanpesulain perusteella tehtävät tarkastukset tilitoimistoissa. Tarkastusten tavoitteena on selvittää, noudattavatko tarkastuskohteiksi valikoituneet yritykset rahanpesulain velvoitteita omassa toiminnassaan.