Tilinpäätös 2.0 ensimmäisten käyttöön syyskuussa 2016

Verohallinto tiedottaa, että XBRL-muotoista tietoa hyödyntävä Tilinpäätös 2.0 -palvelu on ensimmäisillä käyttäjillä syyskuussa 2016.

Yritysten talousraportointi viranomaisille helpottuu jatkossa, kun sen voi hoitaa Tilinpäätös 2.0 -palvelussa yhdellä kertaa sekä Patentti- ja rekisterihallitukseen että Verohallintoon. Tällä hetkellä tilinpäätökset toimitetaan useimmiten postitse tai liitteenä PDF-muodossa. Tilinpäätös 2.0 -palvelu hyödyntää XBRL-muotoista tietoa. Ensimmäiset käyttäjät pääsevät koekäyttämään palvelua tuotantokäytössä syksyllä 2016.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on maailmalla paljon käytetty standardoitu raportointikieli. XBRL-muotoiset tilinpäätöstiedot voidaan viedä suoraan kirjanpito-ohjelmasta Tilinpäätös 2.0 -palveluun. Jos kaikkia tietoja ei saada muodostettua XBRL-muotoiseen tiedostoon, puuttuvat tiedot voi täydentää Tilinpäätös 2.0 -palvelussa.

Ensimmäisessä vaiheessa on mukana seitsemän ohjelmistotaloa ja heidän asiakkaitaan

Ensimmäisessä vaiheessa kerätään kokemuksia jatkokehittämiseen, joten syksyllä julkaistava palvelu on vasta ensimmäinen versio. Siksi asiakkaiden ja ilmoitettavien tietojen määrää on rajattu. Tärkeässä kehittämistyössä ovat mukana seitsemän ohjelmistotaloa: Aditro Oy, Administer Oy, BeAn Solutions Oy, Digia Oyj, Fennoa Oy, Oy IBM Finland Ab ja ProCountor Oy. Heidän asiakkainaan olevat osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat alkaa hyödyntää Tilinpäätös 2.0 -palvelua heti ensimmäisessä vaiheessa.

Palvelu laajenee vaiheittain

Toisen vaiheen tuotantokäyttö on suunniteltu aloitettavaksi marraskuussa 2017. Silloin muun muassa Tilinpäätös 2.0–palvelun käyttömahdollisuus avataan kaikille osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Lisäksi toteutetaan ohjelmisto-rajapinta, jonka avulla kirjanpito-ohjelman muodostama aineisto voidaan lähettää suoraan koneelta-koneelle ilman, että käyttäjän tarvitsee kirjautua Tilinpäätös 2.0 -palveluun.

Palvelua kehitetään vaiheittain siten, että myöhemmin myös muut yritysmuodot voivat antaa tuloveroilmoitus- ja tilinpäätöstietonsa Verohallinnolle ja PRH:lle palvelussa. Tulevaisuudessa palvelun käyttäjiksi tulee todennäköisesti myös muita viranomaisia, mikä edelleen sujuvoittaa yritysten viranomaisraportointia.

Mikä XBRL? 

XBRL-muotoista tietoa voidaan käsitellä koneellisesti, joten käsittelyprosessi nopeutuu ja vaatii vähemmän henkilöresursseja.  XBRL:n käytön tavoitteena ovat kustannussäästöt, suurempi tehokkuus sekä tiedon parempi tarkkuus ja luotettavuus. Se tarjoaa merkittäviä etuja yritystietojen valmisteluun, analysointiin ja viestintään.

XBRL on yleistymässä nopeasti ympäri maailmaa ja siitä on tulossa taloudellisen tiedonvälityksen standardi. Myös Euroopan Unioni on antanut sille standardin aseman. XBRL-kieltä kehittää noin 600 suuren yrityksen, organisaation ja viraston voittoa tavoittelematon yhteenliittymä XBRL International. XBRL on avoin standardi ilman lisenssimaksuja.