Tilaajavastuulakiin uusia velvoitteita 1.9. alkaen

Tilaajavastuulaki muuttuu 1.9.2015 alkaen.

Syyskuun alusta alkaen tilaajan on pyydettävä ja toimittajan on annettava selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä ja Suomeen lähetetyn työntekijän sosiaaliturvasta. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi hankkimalla jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta.

Lisäksi laiminlyöntimaksua koskevia säännöksiä yhtenäistetään. Jatkossa korotettu laiminlyöntimaksu koskee kaikkia tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia, ei pelkästään rakentamistoimintaan liittyviä sopimuksia. Laiminlyöntimaksujen määriä myös korotetaan.

Tilaajavastuulakia tulee noudattaa kaikilla aloilla, joissa käytetään alihankintaa tai vuokratyöntekijöitä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Se on ilmoittanut ryhtyvänsä valvomaan muutoksen noudattamista heti syyskuun alusta alkaen.