Taloushallintoalan työaika muuttuu - Keitä työajan pidentäminen koskee?

Työajan pidentämisestä 24 tunnilla on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksilla. Tästä johtuen työajan pidentäminen koskee sitovasti niitä työntekijöitä, joiden työaika määräytyy työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan.

Työnantajaliittoon kuuluva työnantaja

Työnantajaliittoon kuuluva työnantaja noudattaa työehtosopimusta kaikkiin niihin työntekijöihin, jotka kuuluvat työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Työnantaja soveltaa pidennystä aina, kun työsopimukseen on kirjattu, että työaika määräytyy työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan. Työaikaa voidaan pidentää, vaikka työntekijän työsopimukseen on kirjattu tarkka työaika. Oikeuskäytännössä on katsottu, että työehtosopimuksella voidaan sopia työsopimuksen ehtoja heikentävästi.

Työajan pidennystä sovelletaan kaikki työntekijöihin - esimerkiksi osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa. Poikkeuksena on osittainen hoitovapaa, jolloin enimmäistyöaikaa 30 tuntia viikossa ei pidä ylittää.

Työajan pidentäminen työehtosopimuksen yleissitovuuteen perustuen

Myös yleissitovaa työehtosopimusta noudattava työnantaja saa pidentää työaikaa. Työnantaja noudattaa lähtökohtaisesti työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä.

Järjestäytymätön työnantaja saa myös tehdä paikallisia työaikaa koskevia sopimuksia yleissitovan työehtosopimuksen perusteella. Tästä on säädetty erikseen työaikalain 10 §:ssä.

Paikallinen sopimus on tehtävä työehtosopimuksessa määritellyllä tavalla ja siinä määrätyissä rajoissa. Työntekijöiden edustajana työaikaa koskevan sopimuksen voivat tehdä luottamusmies, henkilöstön valitsema edustaja tai työpaikan koko henkilöstö. Sopimus työaikajärjestelystä on annettava työntekijöille tiedoksi viimeistään viikkoa ennen sen käyttöönottoa.

Yleissitovan työehtosopimuksen on katsottu tuovan työnantajalle vain velvollisuuksia eikä oikeuksia. Työsopimuslain mukaan työsopimuksen ehto, joka on työntekijän haitaksi ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön. Näistä syistä työsopimuksen työaikaa koskeva nimenomainen ehto voidaan ilmeisesti muuttaa käytännössä ainoastaan sopimalla.

Työsopimukseen perustuvan työajan muuttaminen

Työsopimuksen ehtoa voidaan muuttaa käytännössä ainoastaan yhteisellä sopimuksella. Toisin sanoen työntekijän tulee suostua työajan pidentämiseen. Tämä koskee aloja ja henkilöstöryhmiä, joihin ei sovelleta mitään työehtosopimusta.

Työntekijän ei tarvitse suostua työajan pidentämiseen, jollei esimerkiksi palkkaa nosteta vastaavasti. Sopimukseen voidaan ottaa erityisiä ehtoja esimerkiksi, että työajan pidentäminen sovitaan vuodeksi kerrallaan.

Teksti: Antti Kondelin

Tammikuussa ilmestyvässä Tilisanomat-lehdessä on aiheesta kaksi artikkelia. Antti Kondelinin artikkeli käsittelee säännösten muuttumista ja Janne Fredman pureutuu käytännön ratkaisuihin.