TAL lausunto oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyksi

Taloushallintoliitto antoi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle lausunnon oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyksi.

Esitämme lausunnossamme, että epäolennaiset virheet pitäisi voida käsitellä yhtenäisesti kirjanpidossa ja verotuksessa olennaisuuden periaatetta noudattaen. Aiemman tilikauden epäolennaiset virheet tulisi voida kohdentaa kuluvan tilikauden avoimille verokausille. 

Lakiesityksen mukaan yritys voi edellisen tilikauden yksittäisenä virheenä korjata kuluvalle tilikaudelle vain 500 euroa. Esitämme lausunnossamme, että tämä 500 € raja-arvo saattaa olla varsinkin suurille yrityksille merkityksetön ja erittäin vähäinen myös pienyrityksille. 500 € tarkoittaa veron perusteena noin 2000 euron myyntiä 24 prosentin arvonlisäverolla. Pienyrityksen 700 000 vuosiliikevaihdosta tuo määrä on noin kolme promillea. Raja-arvon tulisi olla korkeampi.

Lakiehdotuksen mukaan veronkorotus määrättäisiin aina - alennettuna - myös tahattomissa virhetapauksissa ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Painotamme lausunnossamme, että tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. Veronkorotus on rangaistus ja tähän nähden inhimilliset virhetilanteet pitää sulkea rangaistavuuden ulkopuolelle.

TAL-lausunto
TAL-esitys verojaostolle 13.4.2016
HE 29/2016