Sähköinen tiedoksianto veroasioissa käyttöön 1.1.2019

Vuodenvaihteessa tulevat voimaan uudet säännökset sähköisestä tiedoksiannosta veroasioissa.