Rahanpesun riskiarviot on syytä laittaa kuntoon tilitoimistoissa

Rahanpesun riskiarvion laadinta on tilitoimiston lakisääteinen velvollisuus. AVI on luvannut laatia tilitoimistoille käytännönläheisen ohjeen riskiarvion laadintaan.