Muutoksia vuodelle 2017

Vuosi on vaihtumassa ja 2017 tuo mukanaan paljon muutoksia. Tässä lyhyt yhteenveto tulevista muutoksista.

Verotilipalvelu vaihtuu OmaVeroon

OmaVero on Verohallinnon uusi sähköinen palvelu, joka avataan tammikuun alussa. OmaVerossa näkyvät arvonlisävero- ja työnantajasuoritusten ilmoitus- ja maksutiedot sekä niiden saldot. Ilmoitukset näistä veroista pitää antaa 1.1.2017 lähtien pääasiassa sähköisesti. Näiden verojen maksuviite vaihtuu myös tammikuussa, mutta vanha viite toimii vielä vuoden 2017 ajan.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu

Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tehdään antamalla ilmoitus kokonaan uudestaan. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymismaksua.

Yrittäjävähennys tulee

Vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta vähennettään verotuksessa viisi prosenttia yrittäjävähennyksenä, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona.

Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttömahdollisuus laajenee

Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat valita maksuperusteen arvonlisäveron tilittämiseen laskutusmyynnistä. Mikäli yrittäjä on joutunut hyväksymään pitkät maksuajat, hän on joutunut rahoittamaan myynnin veron omasta kukkarostaan. Huomioitavaa on kuitenkin se, että jos yritys valitsee laskutusmyyntiin maksuperusteen, sitä pitää käyttää myös ostolaskuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osamaksulla hankitun koneen tai laitteen sisältämän veron yrittäjä saa hyödykseen vasta vähitellen sitä mukaa kun osamaksuerät tulevat maksetuiksi. Jos yrityksellä on käytössään reskontrat, maksuperusteeseen siirtyminen edellyttää myös muutoksia taloushallinnon järjestelmään.

Tilinpäätöksen laatiminen ei ole enää pakollista pienimmille yrityksille

Kaikkein pienimpien yritysten ei ole enää pakko laatia tilinpäätöstä. Vaikka tilinpäätöstä ei tarvitsisi enää laatia, on kirjanpito kuitenkin katkaistava verotusta varten ja veroilmoitus laadittava kuten ennenkin. Taloushallintoliitto suosittelee, että kaikille laaditaan tilinpäätös, sillä yritykset tarvitsevat tilinpäätöstä edelleen esimerkiksi ennakkoverojen riittävyyden laskemiseen, yritystoiminnan sopimuksia, luottoja ja rahoitusta varten, elinkeinolupia varten, elinkeinotukien ja avustusten hakemiseen sekä henkilökohtaiseen tarkoitukseen, esimerkiksi asunto- ja kulutusluottoja varten.