Muista sähköisen tilinpäätöksen allekirjoitusjärjestys: hallitus --> tilintarkastaja

Kirjanpitäjä: muistathan lähettää tilinpäätöksen sähköisen allekirjoituskutsun ensin hallitukselle ja vasta sen jälkeen tilintarkastajalle.