Maksuperusteinen arvonlisävero hyväksyttäneen mietinnön mukaisesti

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 139/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena ensimmäisessä käsittelyssä.

Taloushallintoliitto kannattaa lausunnossaan sitä, että yritykset voisivat vaihtoehtoisesti kohdentaa myyntien ja ostojen verot laskutuskuukauden sijaan maksun kertymisen ja maksamisen perusteella.

Lausunnossamme huomautimme hallituksen esityksessä olleesta asiavirheestä, jonka mukaan kirjanpitolain muutos mahdollistaisi maksuperusteisen tilinpäätöksen laatimisen aiempaa laajemmin. Samalla esitimme, että kirjanpitolain muutoksen vuoksi arvonlisäverolaki itse asiassa näyttäisi sallivan maksuperusteisen arvonlisäverotuksen liikkeen- ja ammatinharjoittajille jo nykysäännöin.

Valtiovarainvaliokunta yhtyi Taloushallintoliiton näkemykseen nykytilasta.

Valiokunta ehdotti, että annettavaan säännökseen lisätään nimenomainen maininta siitä, että maksuperuste sallitaan niille liikkeen- ja ammatinharjoittajille, jotka eivät ole velvollisia laatimaan tilinpäätöstä.

Lausuimme myös, että kirjanpito- ja verosääntely eivät ole yhteneväisiä, sillä maksuperusteen käyttömahdollisuus tuloverotuksessa on edelleen ratkaisematta. Tuloverotuksessa liikkeen- ja ammatinharjoittajia pidetään omina yrittäjäryhminään ja liikkeenharjoittajan pitää antaa suoriteperusteinen veroilmoitus.

Lue koko lausunto