Määräaikaisia joustoja yt-menettelyihin ja lomautuksiin

Hallitus kertoi 20.3. määräaikaisista muutoksista lomauttamisen helpottamiseksi.
Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään. Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään.