Lakisääteisestä pien- ja mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan luopua (lausunto 8.11.2016)

Lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan pien- ja mikroyritysten osalta luopua, koska EU-säännökset eivät sitä edellytä eikä sille ole painavia kansallisia perusteita, joiden vuoksi yritysten valinnanvapautta pitäisi rajoittaa. Ratkaisevaa on yrityksen oma tarve.

Taloushallintoliitto kannattaa sitä, että pien- ja mikroyritysten osalta tilintarkastus olisi omistajien tarpeista lähtevää, ei lakisääteistä.

Lakisääteisyydestä luopuminen ei kuitenkaan tarkoita tilintarkastajasta luopumista. Omistajien omien tarpeiden lisäksi tilintarkastuksia voivat vaatia esimerkiksi sopimuskumppanit ja rahoittajat. Tilintarkastusta tarvitaan myös julkisen tuen sekä avustusten hakemiseen ja saamiseen. Myös yhtiön vähemmistöosakkaille säilyisi oikeus vaatia tarkastusta. Ratkaisevana tekijänä on siis yrityksen oma tarve ja tilitarkastuksen lisäarvo, ei lakisääteisyys.

Lähes kaikissa EU:n jäsenmaissa mikroyritysten lakisääteisestä tilintarkastusvaateesta on luovuttu kokonaan. Pienyritystenkin osalta lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta on muissa jäsenmaissa joko luovuttu tai rajat asetettu huomattavasti korkeammalle kuin Suomessa. Suomalaisten yritysten asettaminen kilpailijamaita suurempien vaateiden alle ei edistä yritystemme kilpailukykyä – päinvastoin, se haittaa. Tärkeä ohjenuora on edelleen, että Suomessa panostetaan kasvua ja työllisyyttä vahvistavaan toimiin, kuten joustavuuteen ja yritystasoisen päätöksentekomahdollisuuden lisäämiseen ja byrokratian keventämiseen.

Tilintarkastusvelvollisuuden rajat pohjoismaissa ja eräissä EU-maissa:

EU-maa Tase Liikevaihto Henkilöstö
Alankomaat 6 000 000 12 000 000 50
Espanja 2 850 000 5 700 000 50
Iso-Britannia 6 541 000 13 082 000 50
Italia 4 400 000 8 800 000 50
Itävalta 5 000 000 10 000 000 50
Norja 2 500 000 625 000 10
Ruotsi 150 000 300 000 3
Saksa 6 000 000 12 000 000 50
Suomi 100 000 200 000 3
Ranska* 1 000 000 2 000 000 20
  1 550 000 3 100 000 50
Tanska* 800 000 1 600 000 24
  2 000 000 4 000 000 60
Viro* 800 000 1 600 000 24
  2 000 000 4 000 000 60

* Kahdenlaisia rajoja, esimerkiksi Tanskassa alimpien rajojen ylittyessä voi valita ns. review-tyyppisen tarkastuksen tai tilintarkastuksen.

Lähde: Audit exemption thresholds in Europe. FEE – Federation of European Accountants-, May 2016

Lisätietoja:

Markku Ojala
johtava asiantuntija
09 6850 5734

Vuokko Mäkinen
puheenjohtaja
0500 811 590

Lue Taloushallintoliiton lausunto