Kopio asiakkaan kirjanpitoaineistosta asiakassuhteen päättyessä?

Onko tilitoimistolla oikeus säilyttää kopiota asiakkaan pilvipalvelukirjanpitojärjestelmässä olevasta kirjanpitoaineistosta, kun asiakas siirtyy toisen tilitoimiston palveluun tai ottaa kirjanpidon itse hoitoonsa?