KLT-tentin pääsyvaatimuksia kevennettiin - tentti edelleen yhtä vaativa kuin ennen

Nyt merkonomit voivat osallistua KLT-tenttiin 3 vuoden työkokemuksella yhdessä yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kanssa. Tentin vaativuus pysyy ennallaan.