KLT-hakemusten määrä hätyytelee ennätystä

Tänä vuonna Tili-instituuttisäätiö vastaanotti miltei 500 KLT-hakemusta.

KLT-hakemusten määrä on noussut vuosi vuodelta. Tänä vuonna hakemuksia tuli miltei 500, mikä on korkein hakijamäärä kahteentoista vuoteen. KLT-lautakunta tulee käsittelemään kaikki hakemukset kokouksessaan toukokuussa, minkä jälkeen hakemuksen lähettäneille lähetetään tieto KLT-tenttiin pääsystä. KLT-tentti pidetään Helsingissä Messukeskuksessa 2.10.2017.

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto ja arvostettu merkki ammattitaidosta. KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan tentin läpäisemisen lisäksi jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. Maassamme on tällä hetkellä 2841 KLT-tutkinnon suorittanutta henkilöä, jotka voivat käyttää nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä tai lyhennettä KLT.