Kirjanpitolautakunnan lausunto tilinpäätöksen päiväyksen toteuttamistavoista

Kirjanpitolautakunta antoi ajankohtaisen lausunnon 2014/2021 tilinpäätöksen hyväksymispäivämäärään ja allekirjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.