Kirjanpitolautakunnalta kannanotto laskutuspalveluyrityksen kirjanpitokysymyksistä

KILA on 2.11.2021 ottanut kantaa laskutuspalveluyrityksen kirjanpitokysymyksiin. KILA:n näkemyksen mukaan laskutuspalveluyritys käsittelee loppuasiakkaan maksamat suoritukset kevytyrittäjälle kuuluvina varoina. Kevytyrittäjän puolesta laskutetut palvelut eivät lautakunnan käsityksen mukaan ole laskutuspalveluryrityksen omien suoritteiden perusteella liikevaihtoon merkittäviä tuottoja.