Kirjanpitäjän oikeudet on turvattava – rikosoikeudellinen vastuu on ankara

Asiakkaan antama ohjeistus ei rikosvastuun näkökulmasta oikeuta tilitoimistoa tai kirjanpitäjää tekemään lainvastaiseksi tietämäänsä kirjausta. Miten tilanteessa tulee toimia?