Keskisuuret yritykset voisivat hyötyä rohkeammasta taloushallinnon ulkoistamisesta

Keskisuuret yritykset ovat varovaisia ulkoistamaan taloushallintoa. Ulkoistamalla ne voisivat kuitenkin saavuttaa useita hyötyjä, kuten mahdollisuuden keskittyä oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja varmistua osaamisen ja resurssien saatavuudesta.

Keskisuurten yritysten matala ulkoistamisen aste käy ilmi tänään julkaistusta Taloushallinnon ulkoistaminen keskisuurissa yrityksissä 2015 –raportista. Raportti pohjautuu BDO:n ja Suomen Taloushallintoliiton laajaan tutkimukseen, jota varten haastateltiin 120:tä keskisuuren yrityksen talousjohtajaa. Aihetta on aiemmin tutkittu Suomessa vain vähän.

Keskisuuret yritykset ulkoistavat taloushallintoa varoen

Taloushallinnon ulkoistamisaste keskisuurten yritysten keskuudessa on suhteellisen matala. Tutkimukseen osallistuneista keskisuurista yrityksistä alle puolet (47 %) on ulkoistanut taloushallinnon prosessejaan. Taloushallintoliiton arvion mukaan 90 prosenttia pienistä kirjanpitovelvollisista käyttää tilitoimiston palveluja.

-  Keskisuurissa yrityksissä taloushallintoa on ulkoistettu suhteellisen vähän, sillä sisäinen laskenta ja johdon raportointi halutaan pitää läheisessä yhteydessä ulkoiseen laskentaan. Myös toimintojen luovuttamista ulkopuolisiin käsiin vierastetaan, kertoo BDO:n liiketoiminnan konsultoinnin johtaja Jan Kovero.

Taloushallintoaan ulkoistaneet keskisuuret yritykset tavoittelevat ulkoistamisella ensisijaisesti prosessien jatkuvuuden turvaamista sekä mahdollisuutta keskittyä oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Usein tavoitteina ovat myös parempi riskienhallinta, laskennan ja raportoinnin laadun parantaminen tai kustannussäästöt.

-  Rohkeampi taloushallinnon ulkoistaminen voi parhaimmillaan nostaa yrityksen taloushallinnon uudelle tasolle, Kovero kiteyttää.

Laadun ja osaamisen taso yrityksille tärkeämpää kuin hinta

Yritykset ovat valmiita panostamaan laadukkaisiin ja monipuolisiin taloushallinnon palveluihin. Hieman yllättäen hintaa ei pidetä erityisen tärkeänä tekijänä. Etenkin taloushallinnon rutiinien kuten palkkahallinnon, kirjanpidon ja ostolaskujen ulkoistamiseen ollaan valmiita käyttämään rahaa.

-  Ulkoistetun taloushallintopalvelun ytimessä ovat tänä päivänä kumppanuus ja huolenpito, sanoo Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi.

-  Kun kaikki liiketapahtumat - verkkolaskut, tiliotteet ja kuittidata - ovat digitaalisia ja prosessit pitkälti automatisoituja, korostuu talouden ammattilaisen rooli numeroiden tulkkina, asiantuntijana ja neuvonantajana. Taloushallintoliitto ja alan auktorisoidut palveluntuottajat edustavat hyvää talouden seurantaa, jota tehdään aina yrityksen lähtökohdista ja yrityksen eduksi, ei vain viranomaisia varten, Ahvenniemi jatkaa.

Tutkimukseen vastanneet taloushallintonsa ulkoistaneet yritykset ovat pääosin tyytyväisiä palveluntarjoajiinsa.

Taloushallinnon ulkoistaminen keskisuurissa yrityksissä 2015 -tutkimusraportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.bdo.fi.

Lisätiedot:

  • Taloushallintoliitto: Juha Ahvenniemi, toimitusjohtaja, p. 040 766 9291, juha.ahvenniemi [at] taloushallintoliitto.fi
  • BDO Oy: Jan Kovero, johtaja, liikkeenjohdon konsultointi, p. 050 370 3536, jan.kovero [at] bdo.fi

Tutkimuksen toteuttajat:

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon konsulttiyritysten toimialaliitto, jonka päämääränä on kehittää talous- ja palkkahallintoa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliitto tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia.

Liitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia, hallinnoi KLT-tutkintoa ja valvoo alan etuja eri hankkeissa. Taloushallintoliiton piiriin kuuluu noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa ja yli 2700 KLT-asiantuntijaa.

 

BDO on voimakkaasti kasvava tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalvelujen asiantuntija. BDO tarjoaa tutkitusti alan parasta asiakaspalvelua sekä yrityksille, julkiselle sektorille että muille yhteisöille.

BDO on viidenneksi suurin tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluita tuottava organisaatio sekä Suomessa että kansainvälisesti. BDO tukee asiakkaidensa menestystä yli 150 maassa 60 000 asiantuntijan voimin.