Kelan maksuja koskeviin tiliotetietoihin muutoksia 1.10.

Lokakuun alussa Kelan maksuja koskeviin tiliotteen viestitietoihin tulee muutos tietoturvasyistä.

Kela maksaa työnantajille vanhempain- ja sairauspäivärahoja, kuntoutusrahaa ja lomakustannuskorvauksia.

Lokakuun alun jälkeen työntekijän tietoja ei enää näytetä tiliotteessa.

Muutos näkyy työnantajan tiliotteella ensimmäisen kerran suorituksista, jotka Kela maksaa lokakuun alkupuolella. Sen jälkeen työnantajan tiliotteella näkyy Kelan maksuista viestitietona vain etuuden nimi ja hakemuksessa mahdollisesti ilmoitettu ”Tarkenne”.

Kun työnantaja ilmoittaa hakemuksessa viitenumeron, tietoturvaongelmaa ei ole. Viitenumero ja ”Tarkenne”-tieto ovat hakemuksessa vaihtoehtoisia. Viitenumeron voi ilmoittaa asiointipalvelun sivulla ”Yhteystiedot” tai Y17-lomakkeella.  ”Tarkenne”-tieto näkyy tiliotteella ”AH:”-otsikon jälkeen. Sen paikka tiliotteella vaihtelee pankkikohtaisesti.

Kela suosittelee ”Tarkenne”-tiedon ilmoittamista hakemuksessa, jotta tiliotteiden käsittely on sujuvaa myös muutoksen jälkeen.  Tarkenne saa olla enintään 20 merkkiä. Se voi olla esim. kustannuspaikan numero tai osaston nimi.

Tiliotteen käsittelijä voi tarkistaa maksun aikajakson ja henkilön nimen ja henkilötunnuksen Kelan asiointipalvelusta ”Tarkistan Kelan maksut organisaatiolle” -valinnalla. Maksutietojen tarkistaminen edellyttää organisaation valtuutusta ja Kelan-roolia  ”Maksutiedot”.

Lisätietoja: www.kela.fi/tyonantajat