Hakuaika verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn päättyy 31.8.2021

Hakuaika verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn on päättymässä 31.8.2021. Maksujärjestelypyyntö keskeyttää perintätoimet, kunnes hakemus on käsitelty ja ratkaistu. Maksujärjestelyssä on hyvä muistaa, että yritys ei voi vähentää verojen viivästyskorkoa tuloverotuksessaan.