Erilaisia tapoja Whistleblower-ilmoituskanavan toteuttamiseen

EU:n niin sanottu Whistleblower-direktiivi velvoittaa kaikkia tilitoimistoja koosta riippumatta perustamaan sisäisen kanavan eli whistleblower-kanavan väärinkäytösilmoituksia varten. Ilmoituskanavan toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja.