Datalla älykkäämpää liiketoimintaa

Taloushallintoliiton TALTIO-hanke digitalisoi pk-yritysten taloushallintoa osana liikenne- ja viestintäministeriön kärkihanketta.

Sähköistä taloushallintoa hyödynnetään Suomessa laajasti, mutta yhä edelleen pk-yritysten taloushallinnon järjestelmät perustuvat pääsääntöisesti vain lakimääräisten tietojen tuottamiseen.  Yrityksen päivittäiseen johtamiseen tarvittavat taloustiedot ovat hajallaan ja tiedon analysointiin tai jatkojalostamiseen tarvitaan paljon manuaalista työtä.

Taloushallintoliitto haluaa parantaa yritysten taloustiedolla johtamista, jotta yritykset pärjäävät paremmin ja voidaan välttää turhia konkursseja. Liitto on perustanut uuden hankkeen TALTIO rakenteinen taloushallinto edistääkseen rakenteisen datan hyödyntämistä pk-yritysten taloushallinnossa ja kehittääkseen toimialalle uusia työkaluja.

– Tulevaisuuden taloushallinto tulee perustumaan rakenteisen tiedon hyödyntämiseen, sanoo Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtaja Vuokko Mäkinen. – Jokainen liiketapahtuma syntyy lähtöjärjestelmässä heti rakenteiseen muotoon ja siirtyy samassa muodossa suoraan vastaanottavan järjestelmän hyödynnettäväksi. Rakenteinen muoto pitää sisällään kaikki yksityiskohtaiset tiedot liiketapahtumista, eikä käsin tehtävää tallennustyötä tarvita. Tietovarastoihin kerääntyvä yksityiskohtainen standardimuotoinen tieto mahdollistaa monipuoliset kyselyt, raportoinnit ja analyysit, Mäkinen jatkaa.

TALTIO rakenteinen taloushallinto -hankkeen vetovastuussa on Suomen Taloushallintoliitto ja hanke kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön kärkihankkeeseen Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtaman kärkihankkeen keskeinen idea on luoda Suomeen kansainvälisesti parhaat toimintaedellytykset datan käyttöön perustuvalle liiketoiminnalle ja liiketoiminnan kasvulle.

Suomalaisten kehittämä TALTIO-määritys on globaaliin XBRL GL taksonomiaan perustuva liiketapahtuman tietuekuvaus. TALTIO-määrityksen mukaisesti kaikki kirjanpitoon menevät tapahtumat, kuten verkkolaskut, käteis- ja korttimaksut ja pankin tiliotteet, saadaan sähköiseen standardiin muotoon, joka mahdollistaa talousdatan yhtenäisen käsittelyn tietojärjestelmissä. 

– TALTIO-hankkeessa pilotoidaan uudenlainen taloushallinnon tietovarasto, joka rakentuu TALTIO-muotoisen tiedon varaan. Tiedon standardi rakenne ja tietovaraston yhtenäinen rajapinta mahdollistavat uusien innovatiivisten hyötysovellusten kehittämisen. Lisäksi tietovaraston standardoitu rakenne mahdollistaa myös koko varaston helpon ja nopean arkistoinnin, toteaa Vuokko Mäkinen. – Hankkeen tuotoksena tullaan myös näkemään tilitoimistoilta rakenteista tietoa hyödyntäviä innovatiivisia uusia palvelutuotteita asiakkaiden arjen tarpeisiin, lupaa Mäkinen.

TALTIO-hankkeeseen osallistuu laaja joukko auktorisoituja tilitoimistoja ja taloushallinnon nykyisiä järjestelmätoimittajia. Hankkeen ydin, TALTIO-tietuekuvaus, perustuu globaaliin taksonomiaan, joten hankkeessa kehitettävillä uusilla tietojärjestelmäratkaisuilla on myös laajat vientimahdollisuudet. Hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä mm. Viron kanssa.